تکچی 14 - هفته چهارم مهر 98 - از کنفرانس گوگل تا کلی خبر داخلی مهم!

پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هرهفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود.

در این پادکست که به اخبار 22 تا 28 مهر 98 مربوط است، خبرهایی در مورد مراسم گوگل و حواشی آن خواهید شنید

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App