تکچی 18 - هفته اول آذر 98 - گاوها هم از تکنولوژی در امان نیستند

پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود.

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App