پادکست تکچی، خلاصه مهم‌ترین اخبار حوزه علم و تکنولوژی هر هفته است که توسط شهروز چُرکچی تولید می‌شود.

این پادکست مربوط به خبرهای مهم حوزه تکنولوژی در هفته 31 تیر تا 6 مرداد 1398 است..

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App